1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - اوقات پاسخگویی بخش کنسولی
گالری
access deny
پیوند ها

اوقات پاسخگویی به مراجعین بخش کنسولی:

- ایرانیان محترم می توانند برای انجام امور سجلی، گذرنامه و سایر موارد هر روز (به جز روزهای تعطیل شنبه و یکشنبه) از ساعت 8:30 الی 11:30 و 14:30 الی 16 مراجعه نمایند.

- دانشجویان محترم می توانند برای ارائه مدارک هر روز (به جز روزهای تعطیل شنبه و یکشنبه) و برای دریافت مدارک روزهای سه شنبه و جمعه از ساعت 8:30 الی 11:30 و 14:30 الی 16 مراجعه نمایند.

- در موارد اضطراری هموطنان عزیز می توانند برای انجام امور کنسولی با شماره تلفن های زیر با سرکنسولگری تماس گرفته و هماهنگی نمایند:

Tel: (0090 – 442) 3162285 – 3159983 – 3156598

Fax: (0090 – 442) 3162286

نظرات